Trainingen & workshops

Naast individuele ondersteuning biedt Praktijk Geldersoord ook ondersteuning en begeleiding aan groepen in de vorm van workshops, 1-daagse en 2-daagse trainingen. Ons aanbod is breed en richt zich op persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden.

Algemeen

Algemeen

Praktijk Geldersoord verzorgt trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden. De trainingen worden uitsluitend verzorgd door CRKBO geregistreerde docenten.

De 1- en 2daagse trainingen zijn volledig maatwerk; samen met de opdrachtgever wordt bij de intake gekeken naar de wensen en behoeften en op basis hiervan wordt de training samengesteld. De vraag van de opdrachtgever vormt het uitgangspunt bij het maken van het programma en de keuzes voor theorieën, werkwijze en invulling. De trainingen kunnen zowel incompany als op een externe locatie worden georganiseerd.

De trainingen en workshops van Praktijk Geldersoord zijn gericht op de praktijk en interactief van karakter. Er wordt gewerkt vanuit verschillende werkvormen en vanuit eigen casuïstiek van de deelnemers, plenair of in subgroepen.

Specifiek voor leden van de VPTZ kunnen wij de modules verzorgen zoals samengesteld door de VPTZ Academie. Het betreft hier trainingen aan vrijwilligers en coördinatoren in de palliatieve terminale zorg, zowel in het hospice als in de thuis-inzet.

Een greep uit de mogelijkheden:

Verlies en rouw
Hoe verhoud jij je tot verlies en rouw? Aan de hand van jouw eigen ervaringen en verschillende theorieën staan we stil bij rouw en verlies. We onderzoeken hoe ons gedrag voor de ander storend of juist helpend kan zijn. Zo leer je om binnen je eigen mogelijkheden en grenzen er op een goede manier te zijn voor anderen die een verlies meemaken.

Omgaan met stress
Iedereen kent het, van die momenten dat het lijkt alsof alles tegelijk op je afkomt. Je komt niet meer tot rust, slaapt slecht doordat je je gedachten niet stop kunt zetten en je piekert veel. Het resultaat kan zijn dat je snel geïrriteerd bent en je lontje steeds korter wordt.
Deze workshop helpt om stress te (h)erkennen en geeft tips en manieren om het stressniveau onder controle te houden om te voorkomen dat de stress de overhand krijgt en je mogelijk in een burn-out belandt.

Mogelijkheden (vervolg)

Mogelijkheden (vervolg)

Communicatie- en gespreksvaardigheden
In deze workshop houden we ons bezig met valkuilen in communicatie en gedrag, het kunnen signaleren en hanteren van non-verbale communicatie en zien we hoe we gedrag kunnen beïnvloeden door onze manier van communiceren aan te passen.

Waarnemen en observeren
Waarnemen doe je de hele dag door, met al je zintuigen. Waar je je vaak niet bewust van bent, is dat je lang niet alles wat om je heen gebeurt bewust waarneemt. En, belangrijker nog, dat wie je bent en hoe je bent gevormd, jouw waarnemen in hoge mate kleurt en bepaalt.
Deze workshop daagt je uit op twee gebieden; meer aandacht en oefening in zien, horen en voelen wat speelt bij de ander, en je tegelijkertijd bewust zijn van wat dat bij jou oproept en hoe dát jouw waarneming beïnvloedt en je kan afleiden in je aandacht voor de ander.

Waarden en normen
Iedereen heeft waarden en normen, maar onze onderlinge verschillen in waarden en normen zijn vaak opvallend. Dit betekent dat gewoonten en gebruiken van anderen haaks kunnen staan op die van jou. Soms is het een feest van herkenning en soms botst het intens. Welke heilige huisjes heb jij zoal en welke overtuigingen maken dat je moeite hebt met die van anderen? Daarbij spelen ook je persoonlijke kwaliteiten en die van anderen een rol.

Reflectie
Reflectie op die intense en essentiële momenten in je leven is van onschatbare waarde. Hoe heb je gehandeld? Wat was het effect? Had je het anders kunnen doen en wat dan, hoe dan? En wat was dan het effect geweest? Door gericht terugkijken en reflecteren leer je veel van je eigen ervaringen.

Kracht en kwaliteit
Waar zit mijn kracht en hoe zit het met mijn valkuilen? Durf jij echt naar jezelf te kijken? Wist jij dat datgene wat jou zo ergert in de ander eigenlijk een kwaliteit is die jij misschien zou kunnen ontwikkelen?

Gedragsdrama
In deze workshop gaan we door spel het eigen gedrag onderzoeken. Wat werkt goed en wat werkt beter? Met elkaar geven we vorm aan een situatie en onderzoeken welk gedrag effectief is en welk gedrag nog effectiever kan zijn.

Voice Dialogue
leder mens kent wel verschillende stemmen in zichzelf die ieder voor zich hun woordje willen meespreken. De Pleaser, de Zorgzame, de Doorzetter, de Criticus en de Pusher zijn bekende voorbeelden. Deze innerlijke stemmen bepalen mee hoe je handelt en maken ook dat je niet altijd even bewust kiest hoe je reageert op je omgeving. Daardoor doe je niet altijd datgene wat je ten diepste wilt. Welke stem spreekt? Wie zit er aan het stuur? En hoe kan je daar invloed op uitoefenen?

Home Individuele ondersteuning Over ons Tarieven & contact